Маълумотлар

Пахта хом-ашёсининг синфлари бўйича ифлосликнинг массавий улуши ва намликнинг  массавий нисбатини чекланган меъёрлари, фоиз

Пахта  нави

1 синф

2-синф

3 синф

Ифлос-ликнинг массавий  улуши

Намликнинг массавий нисбати

Ифлос-ликнинг массавий улуши

Намликнинг массавий  нисбати

Ифлос-ликнинг массавий улуши

Намликнинг массавий нисбати

I

3,0

9,0

10,0

12,0

16,0

14,0

II

5,0

10,0

10,0

13,0

16,0

16,0

III

8,0

11,0

12,0

15,0

18,0

18,0

IV

12,0

13,0

16,0

17,0

20,0

20,0

V

-

-

-

-

22,0

22,0

 Пахта толасининг  сифати бўйича классификацияси

Ўзбекистонда пахтани толасининг сифати бўйича классификациялаш системаси қабул қилинган.

Ҳозирги вақтда толани классификациялаш усули типларга (вертикал классификациялаш) ва саноат навларига (горизонтал классификациялаш) бўлишни назарда тутади. Шунга кўра пахта  толасининг сифати бўйича айрим тип ва саноат навларига ажратилади.

Амалдаги меъёрларга кўра тола тарам массавий узунлиги, нисбий узилиш кучи ва чизиқли зичлиги бўйича 9 та типга бўлинади.

Тола сифат кўрсаткичларининг амалдаги меъёрлари типлар бўйича жадвалда келтирилган. O’z DSt 604:2001. «Пахта толаси. Техникавий шартлар». стандартига кўра пахта толасининг типи штапель массавий узунлиги ёки чизиҚли зичлигининг энг паст кўрсаткичи бўйича аниқланади.

 Толанинг типлари бўйича сифат кўрсаткичларининг меъёрлари 

Тола типи

Штапел массавий узунлиги, mm (дан оз эмас)

Чизиқли зичлик,

m∙tex

(дан кўп эмас)

Нисбий узилиш кучи

 биринчи (I) ва иккинчи (II) навлар учун, gf/tex

  1а

40,2

125

 

 

29,0 ва ундан кўп

 

  1б

39,2

135

1

38,2

144

2

37,2

150

3

35,2

165

4

33,2

180

 

 

23,0-27,0

5

31,2

190

6

30,2

200

7

29,2

200 дан кўп

 

1а, 1б, 1, 2, 3 типдаги толалар пахтанинг узун толали селекцион навларига, 4, 5, 6 ва 7 типдаги толалар эса, пахтанинг ўрта толали селекцион навларига тегишли, деб ҳисобланади.

Ҳар қайси типдаги пахта толаси ташқи кўриниши, ранги ва пишиб етилганлик коэффициентига қараб бешта саноат  навига (I , II, III, IV, V) бўлинади.                                      

Бунда пишиб етилганлик коэффициенти узун толали селекцион навлар учун саноат навига қараб 2,0 дан 1,2 гача, ўрта толали навлар учун бу кўрсаткич 1,8  дан 1,2 га тенг. Толанинг нави ранги ва пишиб етилганлик коэффициентининг энг паст кўрсаткичи бўйича аниқланади. Бундан ташқари пахта толаси ифлослиги ва нуқсонларининг миқдори бўйича синфларга бўлинади. I ва II навлар - олий, яхши, ўрта, оддий, ифлос; III ва IV навлар - яхши, ўрта, оддий, ифлос ва  V нав - ўрта, оддий,  ифлос синфлардан иборат.

Пахта хом-ашёсини қуритиш.

Пахта тайёрлаш пунктларида пахтани қуритиш ва пахта тозалаш корхоналарида қайта ишлаш технологик оқимида уни  қуритиш учун барабанли қуритгичларни қўллайдилар. Ҳозирги вақтда фойдаланишда барабанли тўғри оқимли 2СБО-10, СБО ва СБТ қуритгичлар бор.

Ҳар қайси қуритгичнинг қурилмаси керакли гидродинамика, иссиқлик ва намлик алмашиш шароитларини яхшилашни таъминлаши керак.

Шу мақсадда 2СБ-10  қуритгичида барабан узунлигининг ҳар метридан сўнг баландлиги 0,25 m бўлган кўндаланг ҳалқалар олд деворидан 3 m масофадан сўнг узунлиги 6 m бўлган панжара жойлашган. У уч қатор барабан ўқига параллел бўлиб қуритгич барабани обечайкасига крестовиналар ёрдамида қотирилган стерженлардан ташкил топган.

Панжара пахтанинг барабан ичида бўлиш муддатини – қуритиш вақтини узайтиради. Юклаш қурилмаси барабан ичига олдинги цапфа орқали киритилади.

СБО қуритиш барабани  узунлиги 3 m бўлган камера билан ёпилган, қалинлиги 2 mm бўлган пўлатдан ясалиб, пахта барабандан чиқадиган жойдан 1 m масофа ичкарида жойлашган тозалаш бўлимига эга. Ажратилган майда ифлосликларни олиб кетиш учун барабан тозалаш бўлими тагида ифлослик конвейери ўрнатилган. Тозалаш бўлимининг устки қисмида барабанни тозалаш учун қуритиш агенти юбориладиган соплоли қувур ўрнатилган. Қуритиш камераси, барабан тозалаш бўлими тўрли сиртини тозалаш учун металл чўтка билан таъминланган. Қуритгич ичида баландлиги 0,5 m дан бўлган 12 та радиус бўйича йўналтирилган куракчалар бор.

СБТ қуритгич барабани  узунлиги 1 m бўлган бошланиш қисмида 12 та радиус бўйича жойлашган кураклардан иборат кўтариш  куракчалари тизимига эга, барабаннинг кейинги 5 m обечайка ва бўлим деворларида куракчалари бўлган, бир-биридан ажратилган 3 та секцияга бўлинган.

 Қуриткичларнинг техник тавсифи

 

Кўрсаткичлар

 

 

Кўрсаткич миқдори

 

2СБ-10

СБО

СБТ

 Пахта бўйича иш унумдорлиги, kg/h

Қуритиш агенти ҳарорати,  °С

Тозалаш бўлимига бериладиган қуритиш

агенти ҳарорати, °С

Буғлантирилган намлик бўйича унумдорлиги, kg/h

Майда ифлослик бўйича тозалаш самарадорлиги, %

1 kg буғлантирилган намликга иссиқлик сарфи, kJ/kg

Қуритиш агенти сарфи, m3/h

 

Айланиш тезлиги, rad/s (r/min):

Барабанники

 

 

 

ВВД-8 вентилятори вали

 

 

Винтли конвейер

 

 

Электродвигателлар қуввати, kW

Шу жумладан:

Барабанни айлантиришга

Винтли конвейерга

ВВД-8 вентиляторига

Ўлчамлари, mm:

барабан узунлиги

диаметри

қуритгич узунлиги

кенглиги

баландлиги

Вазни, kg  (кўп эмас)

 

 10000

90-280

 

-

 700 гача

-

8820

1800-20000

 

 1,05 (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,0

 

13,0

4,0

-

 

10000

3200

15400

4745

7140

10307

 

 10000

250 гача

 

60-80

 700 гача

40 гача

8500

18000-20000

 

1,15±0,1

(11±1)

 

 

 

167,33 ±1,23

(1600±15)

12,0±0,5

(115±5)

25,5

 

13,0

1,5

11,0

 

 

 

10000

3200

14910

3870

7970

11550

 10000

80-250

 

60-80

 700 гача

40 гача

11000

24000-26000

 

1,15±0,1

(11±1)

 

 

 

167,33±1,23

 

(1600±15)

12,0±0,5

(115±5)

25,5

13,0

1,5

11,0

 

 

 

10000

3200

14300

3870

7970

11550

 

2СБ-10 қуритгичдаги  детал, узел ва буюмлар рўйхати

 

 Номи

 Белгиланиши

 Машинага миқдори

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Подшипник

Қуритиш барабани

Подшипник

Электродвигател 13 kW 730 r/min

Понасимон қайиш

Подшипник

Подшипник

Подшипник

 

312, ГОСТ 8338-57

2СБ-10

3528 ГОСТ 5721-57

АО2-71-8

В-3150

7611, ГОСТ 333-59

7610, ГОСТ 333-59

7132, ГОСТ 333-59

8

1

2

1

4

4

4

4

 

СБО ва СБТ қуритгичлардаги детал, узел ва буюмлар рўйхати

 

 Номи

 Белгиланиши

 Машинага миқдори

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Подшипник

Қуритиш барабани

Подшипник

Редуктор

Шкив Д = 0,635 mm

Понасимон қайиш

Шкив Д  = 0,250 mm

Электродвигател 13 kW 730 r/min

Винтли конвейер

Электродвигател 1,5 kW 1400 r/min

Мотор-редуктор

312 ГОСТ 8338-57

СБО (СБТ)

3528 ГОСТ 5721-57

Ц2У-400-31, 5-21

-

В-3150

-

АО2-71-8

 

 

4А80В4

МЦ2С-63-112

8

1

2

1

1

4

1

1

1

 

1

1